Vertrek via overschrijving

Ook leden die Erasmus voor een andere club willen verruilen, dienen voor 1 juni het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen. Dit kan gebeuren door een mailbericht te sturen naar h.v.vliet@casema.nl, een brief te sturen naar sv Erasmus, Postbus 85727, 2508 CK Den Haag of een bericht in de bus te stoppen die in de kantine hangt.
De opzegging is voor Erasmus tevens het signaal dat er een verzoek tot overschrijving volgt. De tijd van overschrijfformulieren is voorbij. Je dient je bij je nieuwe club aan te melden. Die voert het verzoek digitaal in. Vervolgens moet sv Erasmus goedkeuring verlenen. Dat geschiedt pas wanneer is vastgesteld dat aan alle financiele verplichtingen is voldaan en dat bruikleenspullen zijn ingeleverd.