KNVB stemt in met project alternatieve trainingsvormen

De beperkingen die de maatregelen rond het indammen van het coronavirus ons opleggen, hebben consequenties voor de uitvoering van onder andere trainingen. Beperkingen tot 2 of 4 personen en het houden aan 1,5 meter afstand hebben dit verder versterkt. Om desondanks een gevarieerd en aantrekkelijk trainingsaanbod samen te stellen, vraagt dat om de nodige creativiteit. Daarbij is binnen Erasmus de gedachte ontstaan om hulpmiddelen in te zetten. Met deze hulpmiddelen zijn trainers in staat een alternatief trainingsaanbod te ontwikkelen. Ondanks alle beperkingen wordt het daardoor voor de leden weer aantrekkelijk om aan trainingen deel te nemen, mede waardoor de band met de vereniging in tact blijft.
Bij de bedoelde hulpmiddelen moet gedacht worden aan:
– Standaards en stangen bedoeld voor onder andere slaloms;
– Voetbaltennis-set, plaatsbaar op kunstgras;
– Dubbele coördinatieladder voor slaloms en coördinatie;
– Battle rope voor het versterken van het bovenlichaam;
– Elastische band, voor versterking van de weerbaarheid;
– Hordenset van PVC, ideaal voor snelheidstraining en springoefeningen;
– Snelheidsmeter voor het meten van snelheden (o.a. meten schotvaardigheid).
De materialen zullen worden benut door de senioren en de oudere junioren. De kosten zijn begroot op € 600,00.

Vorige week introduceerde de KNVB de mogelijkheid om plannen aan te dragen om ondanks alle beperkingen de binding met de leden in stand te houden. Voor een gehonoreerd plan wordt door de KNVB maximaal € 400,00 beschikbaar gesteld. Omdat de bovengenoemde alternatieve trainingsvormen in dit stimuleringsplan passen, is het project afgelopen weekend bij de KNVB ingediend. En gisteren werd bericht ontvangen dat het plan is gehonoreerd met de maximale bijdrage.
Binnenkort worden de materialen besteld. Ten behoeve van de trainers wordt daarnaast een gebruiksinstructie samengesteld. In de loop van december zal het materiaal ingezet kunnen worden. Met dank aan de KNVB voor de verleende bijdrage.