KNVB Regio Cup voor de B-categorie / A-categorie moet afwachten

Nadat het kabinet gisteren de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, is vandaag de KNVB gekomen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal. Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus nog steeds de hoofdrol. Veel eerder gepresenteerde scenario’s zijn al gesneuveld. Maar het doel van de KNVB blijft om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen, zodra dat weer kan.

Alleen voor de categorie A is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag en zijn eerdere wedstrijden niet voor niets gespeeld. Alsdan zijn promotie en degradatie nog mogelijk. In de routekaart van het kabinet staat dat volwassenen vanaf het eerstvolgende risiconiveau (‘ernstig’) weer volledig mogen trainen met maximaal een elftal. Hierdoor blijft de optie – ondanks alle onzekerheden – bestaan dat de competities voor de categorie A dit seizoen alsnog afgerond kunnen worden. De KNVB wil voorkomen dat voor het tweede achtereenvolgende seizoen geen promotie/degradatie mogelijk is.
De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart.

Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden ook alle competities in de categorie A definitief afgelast.

Voor alle teams in de categorie B worden de competities niet hervat. Voor hen worden wedstrijden in het kader van de KNVB Regio Cup opgezet. Dit zijn kleinschalige regionale competities die door de KNVB worden georganiseerd en die starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten.
Wanneer de competities in de A-categorie niet meer worden hervat, stromen ook deze teams door naar de KNVB Regio Cup. Medio februari start de KNVB met een inventarisatie onder de clubs in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup.