KNVB houdt vast aan besluit opheffing 4e klasse

Zoals eerder werd gepubliceerd heeft Erasmus bij de KNVB bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure en tegen het besluit tot onder andere opheffing van de vierde klasse van het zondagvoetbal voor standaardteams. Uit het antwoord op onze brief blijkt dat de KNVB niet van plan is het besluit terug te draaien.

In haar reactie geeft de KNVB toe dat deze maatregel nooit op tafel is geweest. Van de vijf wel naar voren gebrachte varianten was het meeste draagvlak voor de zogenaamde bekervariant. Daarbij speelt zondag tegen zondag op de zondag en zondag tegen zaterdag op de zaterdag om 17.00 uur. Maar gelet op het grote aantal clubs dat toch op zondag wilde blijven spelen, is daar niet voor gekozen.

Met de feedback vanuit de verenigingen, reacties uit de klankbordbijeenkomst en na een gesprek met de ledenraad is besloten de zondagclubs de keuze te geven zich in te schrijven in een ander district, waarbij de clubs regionaal worden ingedeeld en reisafstanden relatief klein blijven.

Het besluit is mede gebaseerd op een onderzoek dat onder zesduizend voetballers uit West II is gehouden. Op onze vraag waarom het resultaat daarvan niet met de clubs is gedeeld, werd in de reactie niet ingegaan. De rapportage is opvraagbaar. Wij maken daarvan gebruik.

Onze kritiek dat met de handelswijze voorbij wordt gegaan aan de belangen van het zondagvoetbal wordt door de KNVB niet gedeeld. Wel is de KNVB bereidt tot een gesprek over de geuite zorgen. Hiervan zal zeker gebruik worden gemaakt, maar dan in een gezamenlijke ontmoeting met andere clubs die dit aangaat.