Klusteam sv Erasmus: “Het gaat niet vanzelf!”

Wij willen terugkijken op een bewogen 2019. Er is weer veel gebeurd op het gebied van de accommodatie. De groenvoorziening is aangepakt op het terrein, de sloten zijn schoongemaakt. De koelkasten in de kantine zijn onderhanden genomen en allerlei klusjes die op de maandagmorgen liggen te wachten uitgevoerd.

De oude kleedkamers zijn omgetoverd tot een nieuwe bestuurs/vergaderruimte en in de ruimte is ook een keukentje gerealiseerd. In de hal zijn 2 nieuwe toiletvoorzieningen gebouwd. Hiervoor hebben wij zoveel mogelijk bestaande materialen gebruikt die na het slopen beschikbaar waren, het gaat hier vooral om de stenen. Verder is er een nieuwe opslagruimte gerealiseerd welke ook bereikbaar is via de hal. Alle voorzieningen zijn door de vrijwilligers aangebracht, plafond, elektriciteit, metselwerk, verwarming, afvoer, etc. Het is een hoop werk geweest, maar het klusteam is zeker blij met het resultaat. Gelijktijdig is de vrij gekomen ruimte ingericht als fitness ruimte met professionele toestellen, de laatste hand wordt hier nog aan gelegd al is de ruimte wel reeds in gebruik.

Elke maandag is het klusteam paraat om onderhoud te plegen, een aantal dames maken elke maandag de keuken en bar schoon en daar zijn we ze heel dankbaar voor. De heren zorgen verder voor het onderhoud aan het gebouw en de terreinen. Vrijwilligers zijn ook tijdens evenementen/feestdagen paraat om de kantine te voorzien van de bijbehorende sfeer.

Eind augustus was de verbouwing afgerond en werd dit gevierd met een barbecue, waarbij werd stilgestaan bij de vrijwilligers die ons ontvallen waren.We zullen altijd aan deze vrijwiligers blijven denken, ze betekenden een hoop voor onze vereniging.

Aan het einde van elk jaar wordt er een kerstlunch georganiseerd voor alle vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet. Wij zijn zeer verheugd dat hierbij ook de
vrouwen aanwezig waren van vrijwilligers die ons zijn ontvallen. Zo houden we de herinnering hoog aan hen.

Uiteraard zijn wij heel blij dat er nog steeds leden zijn die zich op deze wijze inzetten voor onze vereniging, want ongemerkt gebeurd er heel veel zonder dat men dit in de gaten heeft.

Graag zien wij dat er meer leden zich willen inzetten voor de vereniging want er is altijd genoeg te doen en als u denkt dat lijkt mij wel wat, kom maandagmorgen eens langs.

Zonder vrijwilligers is onze vereniging nergens.