Kantine mogelijk 1 juli a.s. weer open

Wie de berichtgeving over de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus volgt, heeft diverse signalen kunnen aantreffen over de heropening van de sportkantines. Achter de schermen wordt gewerkt aan voorwaarden en protocollen om dit per 1 juli a.s. in plaats van 1 september weer mogelijk te maken.
Duidelijk is in ieder geval dat de 1,5 meter afstand ook binnen in acht zal moeten worden genomen. Daarom zullen de komende weken proefopstellingen in de kantine worden uitgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar een voor klaverjassen geschikte opstelling.
De activiteiten van twee medegebruikers in het kader van het Buurthuis van de Toekomst staan al sinds medio maart stil. Het gaat om de koersbalclub die op de maandagmiddag actief is en om HTM Klaverjas die de dinsdagavond benut. Beide organisaties zijn inmiddels door het algemeen bestuur ingelicht dat de kans groot is dat op 6, respectievelijk 7 juli de activiteiten onder voorwaarden weer kunnen worden hervat.