Jan Vonk overleden

 

Afgelopen donderdag is Jan Vonk (69) overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval.

De laatste 15 jaar had Jan ernstige gezondheidsproblemen. Maar keer op keer wist hij goed uit een scala aan operaties te komen. Waar mogelijk bleef hij aanvankelijk verenigingsactiviteiten ondersteunen. Daarbij viel vooral zijn niet aflatende inzet voor het voormalige Internationale Lo Kleijn Handbaltoernooi op.

Maar in de GDS-tijd ondersteunde hij de vereniging ook al op tal van vlakken. Eerst waren dat vooral door Jan georganiseerde buffetten, waaraan iedereen zich tegoed deed. En dat de barbecue binnen de vereniging zo populair is, ontstond ook in een periode dat Jan daartoe het initiatief nam. Waar mogelijk probeerde hij daarmee ook een brug te slaan tussen de verschillende geledingen van de vereniging. Waarom zou je dat niet samen doen, was zijn motto. Maar Jan was ook een periode voorzitter van de voetbaljeugdcommissie en lid van het algemeen bestuur.

Daarnaast was er veel waardering voor de manier waarop hij steeds opnieuw gezondheidsproblemen wist te overwinnen. En het is dan ook wrang dat wij thans door een verkeersongeval van Jan afscheid moeten nemen.

Voor zijn inzet voor sv Erasmus en voorganger GDS zijn wij Jan veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Nora, Irene en Walter en Olaf en Annemarie veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,

Hans van Vliet

 

Jan is overgebracht naar het uitvaartcentrum van CUVO, Eikelenburglaan 5 te Rijswijk, alwaar geen bezoek.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben in de aula van crematorium Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, op donderdag 2 juni om 12.30 uur.

Na afloop van de plechtigheid is er tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

 

De rouwkaart is hier te downloaden.