Inleveren bijdrage jaarverslag

Het bestuur brengt in herinnering dat uiterlijk op 1 oktober de bijdragen van commissies/afdelingen aan het algemeen jaarverslag 2017-2018 bij de secretaris moeten zijn ingeleverd,