In Memoriam Peter Jakobs

Veel leden en oud-leden van sv Erasmus en voorganger GDS waren op 26 juli aanwezig bij de begrafenis van Peter Jakobs. Hij was volkomen onverwachts op 19 juli overleden.

Peter was een redelijke voetballer. Maar zijn verdiensten lagen toch vooral buiten het sportveld. Dat begon in 1969. Het toenmalige bestuur van GDS was alert. Er bevond zich een lid in de vereniging die net zijn onderwijsbevoegdheid op zak had en die een voorlopige aanstelling op een naburige lagere school had gekregen. Zo’n man moest je binnen de verenigingsorganisatie halen. En dat was dus Peter Jakobs. De school was de Petrus Dondersschool (PD-school), toentertijd en ook nu nog gelegen aan de Ambachtsgaarde te Den Haag, dus vlakbij ons sportcomplex.

Zeker in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw, was de PD-school een kweekvijver voor GDS. De inzet van Peter en van collega Nico Wijsman, ook kaderlid bij GDS, zorgde voor een frequente toestroom van jeugdleden. De vereniging werd daardoor deels ook een buurtvereniging. Daarnaast ontstond er een innige samenwerking tussen GDS en de PD-school. Tientallen jaren mocht de vereniging bij afkeuring van de grassportvelden ’s-avonds gebruik maken van de vrije gymzaaluren. Ook werden incidenteel klaslokalen benut, onder andere voor het huisvesten van deelnemers aan ons internationale handbaltoernooi. Als tegenprestatie mocht de PD-school gebruik maken van de velden van de vereniging voor het houden van toernooien en sportdagen. Een en ander werd met gesloten beurzen geregeld. Peter stond aan de basis van deze regeling.

In die tijd werden tweewekelijks voor alle leeftijdsgroepen zogenaamde nevenactiviteiten georganiseerd. Personal computers en i-phones bestonden nog niet. En dus moest je de jeugd via een aanbod aan activiteiten bezig worden gehouden om ze aan de vereniging te binden. Dankbaar werd daarbij gebruik gemaakt van de bij Peter aanwezige creativiteit. Een geweldige eigenschap van hem. Zo was er altijd wat te doen.

Door de groei van de jeugdafdeling moesten alle zeilen worden bijgezet om alles op rolletjes te laten verlopen. Dat lukte vooral door de homogene jeugdcommissie die was ontstaan. Dit niet in de laatste plaats door toedoen van Peter. Regelmatig werden door jeugdcommissieleden buiten de verenigingsactiviteiten feestjes georganiseerd. Met zijn doorgaans droge humor was Peter daarbij duidelijk een gangmaker

In de loop der jaren heeft Peter een scala aan functies binnen de jeugdafdeling vervuld, zoals commissielid, jeugdsecretaris, wedstrijdsecretaris, leider, trainer, grensrechter, scheidsrechter, organisator van nevenactiviteiten. Eigenlijk alle beschikbare taken binnen de jeugdafdeling met uitzondering van het voorzitterschap en van technische zaken.
Maar ook daarbuiten was hij actief als strafcommissielid, lid van de seniorencommissie en interim-verenigingssecretaris. En niet te vergeten in de GDS-periode zijn redacteurschap van weekblad Toss en maandblad Team. Daarin kwam een andere kwaliteit van Peter bovendrijven. Hij was een uitstekende tekstschrijver. Dat kwam ook tot uitdrukking in diverse liederen die van zijn hand verschenen. Afscheidnemende kaderleden werden met door Peter geschreven teksten uitgeluid. Ook Sinterklaas kon vele jaren op de medewerking van Peter rekenen. En dan was er nog het jeugdkamp waaraan Peter ruim dertig jaar als leider en als lid van de verzorgingsstaf heeft meegewerkt. Zijn eerdergenoemde eigenschappen kwamen het kampgebeuren bijzonder van pas.

Peter was een veelzijdig iemand. Hij was getrouwd met GDS en met de Petrus Dondersschool en leek verder als vrijgezel door het leven te gaan. Maar zo’n 25 jaar geleden ontmoette hij Gerda. Zij bracht verandering in zijn leven. Haar komst betekende ook de komst van drie kinderen. Peter was dolgelukkig. Dit geluk werd verder vergroot door de geboorte van hun dochter Marielle. En wie denkt dat dit ten koste ging van zijn inzet voor de vereniging heeft dit mis. Hij bleef actief op vele fronten. Als kaderlid heeft hij de laatste jaren een stapje terug gedaan. Heel logisch tegen de achtergrond van de komst van de kleinkinderen. Maar de jeugdcommissie en het jeugdleiderschap is hij trouw gebleven.

Het mag duidelijk zijn dat Peter zich heel breed voor de vereniging heeft ingezet. Niet voor niets werd hij al op jonge leeftijd tot lid van verdienste van GDS benoemd. Ruim 50 jaar is hij onafgebroken actief geweest voor eerst GDS en later sv Erasmus. Dat is een bijzonder record. Uiteraard heeft ook Gerda haar steentje hieraan bijgedragen.

Peter heeft nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op de groeiperiode van GDS. Er zijn weinig mensen die zoveel anderen wisten te inspireren. Zichtbaar genoot hij van de successen van de vereniging. En in moeilijke tijden had hij de passie om orde op zaken te stellen. Peter was onbedoeld vaak een centrale figuur. Hij was bedachtzaam, overdacht kwesties maar trad liever niet op de voorgrond. Mede door zijn gezin had hij een rijk leven vol vriendschap en humor. Wij danken hem voor zijn inzet.

Als vereniging zijn wij een trouw lid armer. Velen zijn bovendien een vriend kwijtgeraakt. Peter rust zacht.

Hans van Vliet
secretaris