In 2019 geen voorstellen (zondag)voetbal

De KNVB heeft ons heden laten weten dat men nog geen afgeronde voorstellen voor de toekomstige invulling van het (zondag)voetbal gereed heeft. Dit is teleurstellend. Want zowel tijdens het op 14 mei jl. bij Vitesse-Delft gehouden overleg als tijdens de op 24 september jl. bij Steeds Hooger georganiseerde meeting was toegezegd dat nog in 2019 een visie zou worden gepresenteerd. De KNVB verwacht eind januari/begin februari 2020 alsnog voorstellen aan de verenigingen voor te kunnen leggen.