Herinnering: Schriftelijk opzeggen

Spelers die tijdens het seizoen 2018-2019 geen gebruik meer willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen uiterlijk 31 mei 2018 schriftelijk op te zeggen. Dit kan door
– het sturen van een emailbericht naar h.v.vliet@casema.nl
– het sturen van een brief naar postbus 85727, 2508 CK Den Haag
– het stoppen van de opzeggingsbrief in de brievenbus die in de kantine hangt.
Na ontvangst ontvangt betrokkene binnen enkele dagen een bevestiging van de opzegging. Mondelinge opzeggingen gelden niet.
Wie niet tijdig opzegt zit automatisch vast aan de contributie voor het nieuwe seizoen.