Haagse Norm, ook bij sv Erasmus

Het afgelopen seizoen zijn verenigingen in Den Haag met elkaar in gesprek gegaan om samen te komen tot de Haagse Norm. sv Erasmus heeft ook daaraan deelgenomen.
Uitgangspunt is samen te werken aan sportiviteit en respect op en rond de velden. Vanuit verenigingen werd de wens geuit om met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken over wat normaal is en wat iedereen graag ziet.
De Haagse Norm richt zich op de volgende doelgroepen:
• Bestuurders
• Spelers
• Kader (coach/leider)
• Arbitrage
• Ouders
In vervolgpublicaties zullen wij nader hierop ingaan. Wil je alvast meer weten, neem dan de folder uit de commissiekamer mee. Wordt dus vervolgd.