Geen spiegels op Erasmusweg

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering zijn zorgen geuit over het ontbreken van goed zicht bij het verlaten van de toegangsweg. Op de Erasmusweg geparkeerde bestelbusjes zijn vaak debet daaraan. Vandaar dat aan de gemeente Den Haag is voorgesteld over te gaan tot plaatsing van spiegels op de middenberm. De gemeente begrijpt de geuite zorg, maar vindt dat geen goede oplossing. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat door spiegels het aantal verkeersonveilige situaties juist toeneemt. Vastgesteld is dat een spiegel zorgt voor schijnveiligheid. Men denkt veilig de weg op te kunnen en let daardoor minder goed op het verkeer. De gemeente heeft ons voorstel dan ook afgewezen. Maar men is wel bereid verder mee te denken over een veiligere situatie.