Geen lid meer in 2019-2020: Opzeggen!

Leden die in het nieuwe seizoen geen gebruik meer willen maken van het lidmaatschap van sv Erasmus, dienen dit voor 1 juni 2019 schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan door het zenden van een emailbericht naar h.v.vliet@casema.nl of door een briefje te stoppen in de bus die in de kantine hangt. Wie dit nalaat is automatisch lid voor het seizoen 2019-2020, met alle contributieverplichtingen van dien,
Leden die in 2019-2020 voor een andere vereniging willen uitkomen, dienen dit eveneens voor 1 juni 2019 kenbaar te maken. Dan kan alvast worden ingespeeld op het digitale overschrijfverzoek dat van de nieuwe vereniging zal worden ontvangen.
Daarnaast zijn er aspirant-leden die zich al in een overschrijfprocedure bevinden. Deze wordt niet afgerond omdat aan de oude vereniging nog contributieschuld moet worden voldaan. Mocht dit voor het einde van het lopende seizoen nog niet zijn afgewikkeld, dan wordt de overschrijfprocedure per 30 juni 2019 ingetrokken.