Geen gesprekken met sv Kranenburg

In de media verschenen vandaag berichten als zou sv Erasmus in gesprek zijn met sv Kranenburg over medegebruik van het sportcomplex. Dat heeft veel vragen opgeroepen. sv Kranenburg heeft eerder telefonisch geinformeerd of er per 1 januari 2017 mogelijkheden zijn. Mede gelet op de inwoning door hsv Escamp is daarop gereageerd dat het bespreken van medegebruik niet aan de orde is. Er is momenteel dus geen sprake van gesprekken met sv Kranenburg.