Geen emailadres = niet spelen

Gelet op de invoering van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, is het voor spelende leden van doorslaggevend belang dat sv Erasmus over een actueel emailadres beschikt. Anders is voetballen er niet bij.
Veel leden hebben inmiddels hun (huidige) emailadres doorgegeven. Mocht jij daaraan nog niet zijn toegekomen, doe het dan nu naar h.v.vliet@casema.nl
Voorkom dat jij de seizoenstart moet missen.