Gecombineerde ledenvergadering eind september/begin oktober

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus was het vorig jaar niet mogelijk de algemene ledenvergadering ter behandeling van onder andere de jaarstukken 2019-2020 doorgang te laten vinden. Inmiddels is ook het seizoen 2020-2021 voorbij.
Het algemeen bestuur heeft dan ook besloten zowel de jaarstukken 2019-2020 als de jaarstukken 2020-2021 in een gecombineerde algemene ledenvergadering te behandelen. De laatste jaren was het gebruikelijk de ledenvergadering eind november te organiseren. Dir jaar zal de vergadering tussen half september en half oktober worden gehouden. Het vervroegen van de datum houdt tevens in dat bijdragen aan het jaarverslag uiterlijk 20 augustus moeten zijn ingeleverd. Gelet op de gedwongen activiteitenstop tijdens het grootste deel van het vorige seizoen moet dat niet op al teveel problemen stuiten.
Zodra een datum voor de gecombineerde ledenvergadering vaststaat, zal deze worden gecommuniceerd.