Gebruik mobiele geluidsinstallaties

Een mooi hulpmiddel om de sfeer te vergroten, is het gebruik van een mobiele geluidsinstallatie. Maar dat gebruik kan ook leiden tot overlast. En niet alleen voor omwonenden maar ook voor andere gebruikers van ons sportcomplex.
Voor het algemeen bestuur was dit aanleiding een aantal spelregels met betrekking tot het gebruik op te stellen:
1. Het gebruik van mobiele geluidsinstallaties buiten wordt verboden.
2. Het gebruik buiten tijdens toernooien en familiedagen wordt toegestaan op voorwaarde dat vooraf om toestemming wordt gevraagd, zodat randvoorwaarden aan het gebruik kunnen worden gesteld.
3. Het gebruik van mobiele geluidsinstallaties na afloop van een wedstrijd wordt binnen toegestaan, op voorwaarde dat hiervan in belendende kleedkamers en andere ruimten geen overlast wordt ervaren.
Iedereen wordt dus verzocht met andere gebruikers en met omwonenden rekening te houden. Dank voor het begrip!