Erelid Ton de Heer (75) overleden

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlijden op 2 augustus jl. van Ton de Heer.
Tot voor kort leek er niets aan de hand. Ton herstelde van een heupoperatie. Hij voelde zich nog prima tijdens de op 1 juli jl. gehouden reunie.
Maar kort daarna ging zijn gezondheidstoestand achteruit. Zijn gele gelaatsuitdrukking gaf aan dat er iets mis was. Nader onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er uitzaaiingen waren in lever en gal. Ook had hij veel pijn. Omdat deze uitzaaiingen erg onvoorspelbaar zijn, werd nog gehoopt op een paar weken, wellicht enkele maanden.
Vorige week bleek dat de artsen de zaak niet onder controle kregen. Vooruitzichten ontbraken. Op zijn verzoek werd Ton naar huis gebracht. In het bijzijn van zijn gezin heeft hij aldaar zijn laatste dagen doorgebracht.
Ton heeft zich op diverse vlakken verdienstelijk gemaakt voor eerst VVP en na de fusie voor sv Erasmus. Zijn inzet voor de jeugd en de accommodatie zijn voorbeelden daarvan. Thans was hij nog volop betrokken bij de duurzaamheidsplannen en stuurde hij het accommodatie-team aan. Zijn functioneren in bestuur en commissies waren eerder voor de ledenvergadering aanleiding om Ton eerst tot lid van verdienste en later tot erelid te benoemen. De vereniging is wederom een prominent lid armer.
Wij wensen zijn vrouw Annemiek, de kinderen, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

Zodra er meer bekend is over het laatste afscheid, zullen wij daarvan via de website mededeling doen.