Erelid Ben Gelauff (71) overleden

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het afgelopen zaterdag plotseling overlijden van Ben Gelauff. Een hartstilstand maakte veel te vroeg een einde aan zijn leven.

Ben was een zeer gewaardeerd en actief lid van onze vereniging. In de VVP-tijd was hij een begenadigd voetballer. Maar ook buiten het sportveld was hij actief. Zo was Ben onder andere de laatste voorzitter van VVP voor de fusie.

In de startjaren van het Erasmus-tijdperk maakte hij deel uit van het eerste bestuur. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van de nieuwe vereniging. Na zijn bestuurlijke periode zette hij zich in voor de vele noodzakelijke renovaties en vernieuwingen op en aan het sportcomplex. De laatste tijd onderscheidde Ben zich vooral als zeer actief lid van het accommodatieteam. Zo was hij een van de gangmakers bij de huidige interne verbouwing. Van zijn bouwkundige kennis en vakmanschap werd door ons dankbaar gebruik gemaakt. Nog afgelopen woensdag was hij voor de verbouwing in touw.

Ben was daarnaast een gezelligheidsdier. Het was goed toeven in zijn omgeving. Ook de leden van onze kaartclub “Harten 10” hebben dat mogen ervaren.

Het behoeft geen betoog dat wij Ben enorm zullen gaan missen.

Wij wensen zijn vrouw Nel, de kinderen Brian, Dave en Nathalie, de overige familieleden en al zijn vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

Zodra er duidelijkheid bestaat over het laatste afscheid, zullen wij daarvan mededeling doen.