Erasmus per auto vrijwel onbereikbaar van 22 – 26 juni

Uit publicaties van de gemeente Den Haag hebben wij afgeleid dat van 22 juni tot en met 3 juli 2020 de deklaag van het asfalt tussen de Vrederustlaan en de Beresteinlaan wordt vervangen. Schades aan de zijkanten van het asfalt worden eerder al hersteld.
Tijdens het asfalteren is de Erasmusweg eerst richting Centrum en later richting Poeldijk dicht voor autoverkeer:
• Afsluiting richting Centrum: Van 22 tot en met 26 juni 2020 tussen de Beresteinlaan en de Vrederustlaan;
• Afsluiting richting Poeldijk: Van 29 juni tot en met 3 juli 2020 tussen de Vrederustlaan en de Beresteinlaan.
Vooral tijdens eerstgenoemde periode zal de inrit tot ons sportcomplex niet bereikbaar zijn. Omdat tijdelijk de nodige parkeerplekken langs de Erasmusweg niet kunnen worden benut, zal het ook nog eens moeilijk parkeren zijn.
Met voorbereidende werkzaamheden wordt al op 25 mei gestart.
Iedereen wordt verzocht hiermee rekening te houden.