Erasmus-jeugd, nog even geduld

Eerder hebben wij bericht dat vanaf eind april er weer beperkte mogelijkheden komen voor de jeugd om te trainen. Aan deze beperkte openstelling worden echter wel de nodige voorwaarden gesteld.
Om te zorgen dat het gebruik plaatsvindt volgens de gestelde richtlijnen, is het nodig dat Erasmus een plan van aanpak opstelt in lijn met deze richtlijnen. Die richtlijnen ontvingen wij afgelopen zaterdag van de gemeente. Zo dienen wij een checklist in te vullen waarin we moeten aangeven hoe en waarom wij aan de gestelde voorwaarden van de richtlijnen voldoen. Deze checklist gaat onder andere over de gezondheids- en hygiënemaatregelen, over een aanspreekpunt, communicatie en dergelijke. Pas als de gemeente aan deze checklist haar goedkeuring heeft gegeven, kunnen activiteiten worden gestart.
Inmiddels zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Maar inclusief de tijd die nodig is om goedkeuring te verkrijgen, zullen hiermee nog wel een dag of veertien gemoeid zijn. Verwacht wordt dat rond 11 mei – de dag dat het basisonderwijs weer van start gaat – met de trainingsactiviteiten een begin kan worden gemaakt.
Uiteraard werkt de jeugdcommissie al aan schema’s voor de herstart en voor de bemensing van de activiteiten. Zodra de gemeente het sein op groen heeft gezet, kan dan direct gestart worden. Maar van de Erasmus-jeugd vragen wij nog even om geduld.