Erasmus-Coronaprotocol: de puntjes op de i

Sinds 29 september jl. is ook sv Erasmus gebonden aan de verscherpte Corona-regels. De meest ingrijpende is wel het feit dat onze sportkantine tot 20 oktober gesloten is. Verder leidt dit tot een aantal praktische maatregelen.

1. Jeugdvoetbal
*Onder de overkapping (buiten vóór de kantine) is op zaterdag voor de Jeugd een programmaleider aanwezig voor het uitdelen van materiaal (ballen, fluitje, etc.). Want de kantine blijft gesloten.
*Kleedkamers blijven eveneens gesloten (voor zowel onze jeugdteams als de bezoekende jeugdteams). De voetbaljeugdcommissie informeert de bezoekende vereniging via een telefoontje of mailbericht over deze maatregel.
*Er wordt gelegenheid gegeven voor toiletbezoek. De programmaleider wijst de daarvoor bedoelde kleedkamer aan.
*De komende drie weken is er geen limonade in de kleedkamers. Ouders wordt gevraagd hun kind een eigen bidon met drank te laten meenemen.
*Kinderen worden voor de trainingen gebracht tot aan het hek bij de hoofdingang. Ophalen kan voortaan op het parkeerterrein.
*Er mag geen publiek aanwezig zijn langs de velden tijdens trainingen en wedstrijden. Bij thuiswedstrijden mag alleen de begeleiding mee, die een functie heeft. Dus de leider(s) en trainer(s). Bij Erasmus geldt dat de bezoekende partij met maximaal 8 volwassenen (op 1,5m) langs de lijn mag staan. Bij uitwedstrijden van Jeugd t/m 17 jaar mogen de chauffeurs als publiek langs de lijn kijken. Zorg er voor dat je zoveel mogelijk met elkaar meerijdt.
*We doen een oproep op onze eigen leden en de bezoekende partijen om thuis al voetbal- of trainingskleding aan te trekken.

2. Seniorenvoetbal / G-voetbal
*Voor bezoekende teams zijn geen kleedkamers beschikbaar. De voetbalsenioren-commissie c.q. de G-coördinator informeert de bezoekende vereniging via een telefoontje of mailbericht over deze maatregel.
*Voor thuisspelende teams wel met dien verstande dat maximaal 6 personen zich tegelijkertijd in 1 kleedkamer mogen bevinden. Er is geen derde helft. Het is ook niet toegestaan zelf drank mee te nemen. Na het omkleden dient de kleedkamer direct te worden verlaten.
*Er mag geen publiek aanwezig zijn langs de velden tijdens trainingen en wedstrijden. Bij thuiswedstrijden mag alleen de begeleiding mee, die een functie heeft. Dus de leider(s) en trainer(s).

3. Algemeen
*Wij vragen de begeleiding (max 8 volwassenen) van de bezoekende teams om zich te registreren via ons formulier of QR code. Daardoor kunnen wij vaststellen hoeveel bezoekers we op het terrein hebben.
*Wie door ziekte, of quarantaine niet bij de wedstrijd kan zijn, dient dat zo snel mogelijk te melden bij leider of trainer. Vervolgens kan in overleg met het bestuur worden bepaald of een wedstrijd nog doorgang kan vinden.

De KNVB licht op haar site de maatregelen ook nog eens toe: KNVB.nl/Corona.

Het algemeen bestuur rekent erop dat de regels worden nageleefd worden. Zij behoudt zich het recht voor daar waar nodig mensen te waarschuwen en/of tijdelijk geen toegang tot de club te verlenen.
Overwogen wordt om per speeldag een Corona-coördinator aan te wijzen. Daarover later meer.

Mochten jullie nog vragen hebben over de maatregelen en de consequenties laat het dan weten! Wij hopen dat aan deze beperkingen weer spoedig een eind komt. Maar tot die tijd wordt op de verantwoordelijkheid van iedereen een beroep gedaan. Alvast bedankt voor de medewerking. En vergeet niet je handen te wassen en buiten het veld 1,5 meter afstand te houden!

Het algemeen bestuur