Een gelukkig en rookvrij 2023

Met de komst van het nieuwe jaar wordt ons sportcomplex rookvrij. Eigenlijk zou dat al eerder moeten zijn ingegaan. Maar gelet op het relatief grote aantal rokers dat onze club nog kent, werd tot 1 januari 2023 een overgangsregeling ingevoerd. Aan die regeling komt dus nu een einde.
Het rookvrij-beleid is permanent en geldt voor iedereen: leden, sporters, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers. Bordjes geven aan dat het terrein rookvrij is. E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden.
Het algemeen bestuur roept iedereen op om zich aan deze afspraak te houden. Durf elkaar – uiteraard op vriendelijke toon en met respect – aan te spreken als je ziet dat iemand zich niet aan deze afspraak houdt.

Het algemeen bestuur