Donatie ING-Bank voor jeugdvoetbal

Van de ING is bekend dat zij een sportvriendelijk sponsorbeleid voert. Zo is de ING hoofdsponsor van het Nederlands Elftal (mannen en vrouwen). Maar ook bij golf treffen wij de ING als sponsor aan.
Verder ondersteunt de ING landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn.
Veel minder bekend is het ING Nederland fonds voor Medewerkers. Via dit fonds kunnen medewerkers van de ING een aanvraag doen voor een donatie in de sfeer van sport, ondernemerschap, cultuur en natuur.
Nu wil het toeval dat Edith Verheusen bij de ING werkzaam is. Na een eerdere succesvolle poging, heeft zij opnieuw een beroep op dit fonds gedaan. En met succes. Want Erasmus werd bericht dat de aanvraag is gehonoreerd en dat de vereniging binnenkort € 1.000 op haar rekening bijgeschreven krijgt.
Dank gaat uit naar Edith Verheusen voor het genomen initiatief en de gedane moeite en naar het ING Nederland fonds voor de donatie.. Via de Voetbaljeugdcommissie krijgt de donatie een prima bestemming.