Doe mee tijdens de ALV

Maandag 25 oktober wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Normaal gesproken een jaarlijkse bijeenkomst. Maar door Corona werd de laatste alweer twee jaar geleden georganiseerd.
De ALV is een officiƫle bijeenkomst waar alle leden van Erasmus van 16 jaar en ouder mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging. De aanwezigen krijgen de mogelijkheid om mee te stemmen over de toekomst van de vereniging. Dus de stem van ieder lid geldt. Daarnaast krijgen de leden de kans om (kritische) vragen te stellen om zo grip te houden op het functioneren de vereniging in het algemeen en op het algemeen bestuur in het bijzonder. De ALV wordt ook wel het hoogste bestuursorgaan van een vereniging genoemd. Dit houdt in dat grote, bepalende beslissingen worden genomen door de ALV. Hierdoor bepalen de leden dus wat er in grote lijnen met de vereniging gebeurt. Het algemeen bestuur neemt de dagelijkse besluiten, omdat het simpelweg onmogelijk is om alle leden van de vereniging bij dagelijkse besluiten te betrekken. Maar de ALV beslist over de statuten, het benoemen van bestuurders en leden van de kascommissie en het goed- of afkeuren van het algemeen jaarverslag en van financiƫle stukken, waaronder de begroting.
Dus alle reden om er aanstaande maandag bij te zijn. Verhinderd? Laat dat dan aan een van de bestuursleden weten. Of laat je door een ander daartoe schriftelijk gemachtigd lid vertegenwoordigen.
En als je van plan bent aanwezig te zijn, kom dan vijf minuten eerder (20.25 uur). Dan onthullen wij een naambordje ter nagedachtenis aan verenigingsicoon Tim van der Meer. Tot maandag!