Deel subsidie energiebesparing toegekend

Na een lange voorbereidingstijd, waarin met name het Accommodatieteam veel energie moest stoppen, werd eind 2019 bij de gemeente Den Haag een plan ingediend. Het plan voorziet in het treffen van energiebesparende maatregelen, onder andere door de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.
Onlangs heeft de gemeente haar goedkeuring aan het plan verleend. Tegelijkertijd ontving sv Erasmus een eerste subsidie van € 11.550,00. Na realisering van het plan verwacht de vereniging ook nog van het Rijk een subsidie te ontvangen.
Wanneer de werkzaamheden van start gaan, is nog van veel factoren afhankelijk. Zodra daarover duidelijkheid bestaat, zullen wij daarop terugkomen