Corry Bijmans-Ballering overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Corry Bijmans op 90 jarige leeftijd is overleden. Zij zat al ruim drie maanden in een verzorgingstehuis. Dat bleek noodzakelijk omdat zij steeds intensievere verzorging en begeleiding nodig had. Die kon thuis niet meer worden geboden.
Twee weken geleden is Corry gevallen. Daardoor werd ze bedlegerig en had voortdurend met pijn te maken. Door de pijnbestrijding verloor zij steeds meer het contact met de omgeving. Op 3 maart kwam zij te overlijden.

Vooral in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw is zij voor GDS actief geweest. Dat gebeurde in het verlengde van de inzet van haar man Cor. Van hem, erelid van de vereniging, hebben wij helaas op 20 november 2004 al afscheid moeten nemen. Cor – die verschillende (bestuurs)functies vervulde – viel op door de organisatie van sfeerverhogende en dus bindende activiteiten. Hij deed dat samen met Corry. Ondanks de zorg voor een opgroeiend gezin, wist Corry voortdurend tijd vrij te maken voor deze activiteiten. Erg populair waren in die tijd de clubavonden op vrijdag. Daar kon ook gegeten worden. Corry en Cor schotelden de aanwezigen heuse diners voor. Steeds minder leden aten die avond nog thuis. Buiten het voetballen van haar vier zonen, was Corry vaak voor nevenactiviteiten op de vereniging te vinden.
Voor haar inzet zijn wij haar dank verschuldigd.

Wij wensen Herman, Rob, René, Theo en de overige familieleden en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het algemeen bestuur,
Hans van Vliet

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 12 maart, om 12.00 uur in de aula van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 , Zoetermeer (wijk 17). Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren.