Contributies 2019-2020 vastgesteld

Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering zijn de nieuwe contributies vastgesteld. Gelet op de prijsindex voor de consumptieprijzen en de kostenstijgingen ten gevolge van de btw-verhoging, zijn de contributies als volgt vastgesteld met vermelding van het termijnbedrag, indien in tien termijnen wordt betaald::
– Senioren                € 261,00 (27,50)
– Onder 18/19         € 195,00 (20,50)
– Onder 16/17         € 162,00 (17,00)
– Onder 14/15         € 152,00 (16,00)
– Onder 12/13         € 143,00 (15,00)
– Onder 7 tot 11      € 133,00 (14.00)
– Onder 7 zondag   € 55,00

Zowel de contributie voor de niet-spelende leden (€ 95) als die voor het zaalvoetbal (€ 143/15,00) zijn vooralsnog gelijk gehouden. Voor de zaalvoetballers geldt dat eerst inzicht in de afrekening van de KNVB moet worden verkregen.
Het inschrijfgeld (o.a. t.b.v. het verenigingstenue) blijft vastgesteld op € 65,00.