Contributie seizoen 2018-2019

Deze week zijn de contributiebrieven verstuurd. Voor degenen die de contributie in één keer betalen geldt dat dit bedrag in zijn geheel vóór 15 september a.s. betaald dient te zijn. Bij degene die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt het bedrag op maandag 27 augustus geïncasseerd.
Bij de leden die de contributie per maand betalen zal de eerste termijn komende week worden geïncasseerd. De maandcontributie wordt 10x in het seizoen geïnd. De incasso’s vinden steeds plaats rond de 26e van de maanden augustus tot en met mei.

Zorg voor voldoende saldo op je bankrekening!

Leden met een Ooievaarspas zijn verplicht de pas voor 15 september te laten scannen bij de vereniging. Wanneer de Ooievaarspas een vergoeding geeft van 50% dient het lid zelf het restant te betalen. Voor alle duidelijkheid: de pas dient ieder seizoen opnieuw te worden gescand!

Voor vragen over de contributie kunnen jullie terecht bij de penningmeester via het volgende e-mailadres: josrijntjes@ideemix.nl.