CONTRIBUTIE SEIZOEN 2016/2017

Deze week zijn de contributiebrieven voor het seizoen 2016/2017 voor de spelende en niet spelende leden verstuurd. Wanneer je geen e-mail of brief hebt ontvangen kun je dit melden bij Jos Rijntjes via: josrijntjes@ideemix.nl

De verschuldigde bedragen voor de contributie van dit seizoen kun je ook vinden op onze website onder het kopje “Algemeen” en dan “Contributie”.

De maandelijkse incasso’s (10 x per seizoen) zullen worden geïnd rond de 25e van iedere maand (augustus 2016 tot en met mei 2017). De incasso voor het gehele jaarbedrag van de contributie zal plaatsvinden op 25 of 26 augustus a.s.

ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIE TOT EN MET 30 JUNI 2016

Er zijn nog spelende leden die een contributie-achterstand hebben. Met een aantal leden is hiervoor een betalingsregeling afgesproken. Voor diegenen die de komende week deze contributie niet betalen of geen betalingsregeling treffen worden de spelerspassen ingehouden. Zij zijn niet gerechtigd om wedstrijden te spelen totdat deze achterstand is betaald of er een afbetalingsregeling met de penningmeester is getroffen.

Betalingen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening: NL96 INGB 0000 6610 93 op naam van SV Erasmus contributierekening.

Voor vragen inzake de contributie: : josrijntjes@ideemix.nl

Namens het bestuur

Jos Rijntjes
Penningmeester