Contributie-inning

Voor het innen van de contributie zijn we dit seizoen overgegaan op een nieuw administratiesysteem. Bij de invoering hiervan hebben we enige achterstand opgelopen. Hierdoor vond de incasso veel later plaats dan normaal. Gebruikelijk is: 10x, steeds eind van de maand in de periode augustus tot en met mei. Door de achterstand is de eerste incasso pas afgelopen februari uitgevoerd.

Om dit in te halen zijn we genoodzaakt tot eind juni 2016 extra termijnen te incasseren, steeds rond de 25e van iedere maand. In maart, april en juni zullen twee termijnen geïncasseerd worden, in mei drie. Hiermee is jullie contributie het eind van het seizoen (30 juni 2016) betaald.

Het spijt ons wanneer we jullie hiermee overlast bezorgen.

Namens het bestuur,

Jos Rijntjes, penningmeester