Contributie-achterstand = niet spelen

Terwijl het seizoen 2016-2017 al een dikke maand achter ons ligt, zijn er toch nog leden die niet aan de verplichting tot het betalen van contributie hebben voldaan. Er zijn zelfs spelers die – ondanks aanmaningen en het doen van toezeggingen – een achterstand van langer geleden hebben.
Alle spelers met achterstand zijn pas weer speelgerechtigd zodra die achterstand is weggewerkt. Een dezer dagen worden zij hiervan per mail of per brief op de hoogte gesteld.
Voor inlichtingen kunnen leden zich wenden tot onze penningmeester, te bereiken via josrijntjes@ideemix.nl