Contributie-achterstand = niet spelen

Op 1 augustus jl. werd gepubliceerd dat spelers met een contributie-achterstand pas weer speelgerechtigd zijn wanneer de achterstand is voldaan. De betreffende spelers zijn inmiddels per mail of per brief hiervan op de hoogte gesteld.
Over drie weken starten de eerste wedstrijden van het seizoen 2017-2018. Zorg dat ook jij daarbij bent. Laat je team niet in de steek.
Voor inlichtingen kunnen leden zich wenden tot onze penningmeester, te bereiken via josrijntjes@ideemix.nl