Bijzondere agendapunten ledenvergadering

Leden die regelmatig de ledenvergadering bezoeken zijn ongetwijfeld bekend met de agendapunten die samenhangen met de jaarstukken. Dit jaar prijken evenwel enkele andere punten op de agenda.
Bij agendapunt 11 wordt de vergadering gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. Momenteel vindt in eigen beheer door het accommodatieteam een interne verbouwing plaats. In deze eerste fase ontstaan een multifunctionele ruimte, keuken, toilet, archief en berging. Dit alles in een deel van de oude kleedkamers.
In de tweede fase worden op de plaats van de huidige bestuurskamer en aanpalende berging de kleedkamers 9 en 10 gerealiseerd. Deze werkzaamheden worden uitbesteed. Tevens zal daarvoor subsidie worden aangevraagd.
Bij agendapunt 12 vertoont het accommodatieteam een presentatie over de mogelijke totstandkoming van een energieneutraal Erasmus. Inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden tijdens de komende jaren. De vergadering zal worden gevraagd of deze weg kan worden ingeslagen. Daarnaast wordt medewerking verzocht bij het formeren van een begeleidingsteam en bij het organiseren van crowdfunding.
Ben jij maandag ook van de partij? Start om 20.30 uur.