Bezwaar tegen opheffing standaardvoetbal 4e klasse West II

Erasmus heeft bij de KNVB bezwaar aangetekend tegen het besluit om de zondag 4e klasse voor standaardteams in West II met ingang van het seizoen 2019-2020 af te schaffen en met name tegen de hierbij gevolgde procedure.
Een aantal argumenten ligt hieraan ten grondslag. Over de problematiek rond het zondagvoetbal in West II wordt al ruim een jaar gesproken. Tijdens diverse bijeenkomsten met betrokken verenigingen zijn meerdere opties in overweging gegeven. Maar afschaffing op deze schaal is nooit als mogelijkheid naar voren gebracht.
Verder wordt het ingrijpende besluit door de KNVB gemotiveerd met verwijzing naar een onderzoek. Welk onderzoek wordt bedoeld? En zou het binnen de democratie van de KNVB als vereniging niet wenselijk zijn de resultaten van dat onderzoek met de leden te delen. Transparantie wordt gemist.
Daarnaast wordt met het besluit voorbij gegaan aan de belangen van het zondagvoetbal. Je zult maar een specifieke zondagvereniging zijn. Laat staan dat jij je complex deelt met een zaterdagvereniging. Bespelingsproblemen zijn niet meegenomen.
Hetzelfde geldt voor financieel aangegane verplichtingen. Zo is frequent tijdens bijeenkomsten vanuit de verenigingen naar voren gebracht dat ingrijpende maatregelen tijdig kenbaar moeten worden gemaakt. En niet zoals nu met een termijn van 3 maanden. Zo wordt in december/januari van elk seizoen de samenwerking met een trainer vastgelegd. Wat heeft de KNVB bezield om hieraan voorbij te gaan?
In het seizoen 2020-2021 wordt ook de 3e klasse voor standaardteams in West II afgeschaft. Dit heeft veel weg van een sterfhuisconstructie. West II bezit immers nog een aanzienlijk aantal 3e klassers op zondag. Het lijkt alsof de gemakkelijkste weg is gekozen. Maar dan wel een doodlopende weg. Deze handelswijze is bovendien in strijd met artikel 4 (Doel) van de statuten van de KNVB. In dit artikel stelt de KNVB zich ten doel “het bevorderen en het doen bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en alles te doen hetgeen voor dit doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord”.
Maar ondanks onze argumenten heeft het algemeen bestuur niet de illusie dat de KNVB het besluit terugdraait. En omdat “besturen nog steeds vooruitzien is” heeft het bestuur zich in goed overleg met de zondagselectieleiding beraden over de toekomst. In principe is besloten door te gaan met standaardvoetbal op de zondag. De wijze waarop dit gaat geschieden is nog punt van overleg met onder andere clubs uit West II die in hetzelfde schuitje zitten. Daartoe is contact gelegd met alle verenigingen uit Den Haag, Delft en Leiden en omgeving die momenteel in de 3e klasse hoog en laag van het zondag-standaardvoetbal uitkomen.
Zodra er meer nieuws is, komen wij hierop terug.