Bestuurlijke vacatures (1)

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 november zal helaas geen compleet bestuur kunnen worden gepresenteerd. Een van de vacatures is de portefeuille accommodatiezaken.
Ton de Heer is aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft al enkele jaren geleden laten weten dat – gelet op zijn leeftijd – een jonger bestuurslid gewenst is.
Het bestuurslid accommodatiezaken kan terugvallen op een groot aantal vaste medewerkers. Dit zogenaamde accommodatieteam staat borg voor het wekelijks onderhoud aan ons sportcomplex.
In het algemeen bestuur beheert hij de portefeuille accommodatiezaken, Met betrekking tot het sportcomplex onderhoudt hij de contacten met de gemeente en met leveranciers. Ook heeft hij functioneel contact met de Stichting Sportcomplex Erasmusweg waarvan hij vaak een verlengstuk is.
Binnen de vereniging is hij het aanspreekpunt voor alle facilitaire onderwerpen. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning is een uitdaging om ons sportcomplex verder te optimaliseren. Kortom een leuke functie met veel uitdagingen.
Het algemeen bestuur hoopt via gesprekken met leden alsnog een opvolger voor Ton de Heer te vinden.