Bestuurlijke vacatures (2)

Tijdens de maandag 20 november te houden ledenvergadering zal Vinod Ramlakhan aftreden als portefeuillehouder seniorenvoetbal. Hij volgde in 2012 Nico van der Meer op en heeft dus vijf jaar de belangen van het seniorenvoetbal in het algemeen bestuur behartigd. Hij wordt opgevolgd door Marco Hartgring. Het grootste deel van zijn jeugd heeft Marco bij het toenmalige GDS gespeeld. Na enkele omzwervingen kwam hij als senior weer bij sv Erasmus terug. Sinds het begin van dit jaar loopt hij al mee in het algemeen bestuur om zich goed op zijn nieuwe taak voor te bereiden. De algemene ledenvergadering moet maandag de voordracht goedkeuren.