Bertus Kooijman overleden

Op 24 juni is Bertus op 78-jarige leeftijd overleden. Wij hebben hem in de GDS-tijd samen met Martha leren kennen toen hun kinderen Kees, Peter en Suus lid werden van de club. Naast zijn belangstelling voor het sporten van zijn kinderen en later zijn kleinkinderen, leverde hij vooral hand- en spandiensten aan de vereniging. Je hoefde nooit tevergeefs een beroep op hem te doen.

Wij wensen de familie Kooijman veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in uitvaartcentrum Haagse Duinen, Ockenburghstraat 29 op woensdag 28 juni van 18.30 tot 19.15 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in de grote aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 op vrijdag 30 juni om 15.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.