Alle activiteiten vervallen

Naar aanleiding van de vandaag door het Kabinet afgekondigde Corona-maatregelen heeft o.a. de KNVB besloten alle wedstrijden tot 1 april uit het programma te halen. Daarnaast is geadviseerd ook alle trainingen en andere activiteiten (zoals op zondagmorgen) te schrappen.
Het algemeen bestuur heeft besloten deze adviezen over te nemen. Dit betekent dat vooralsnog alle trainingsactiviteiten en alle nevenactiviteiten (o.a. Walking Voetbal en de afterparty op zondag 29 maart) niet doorgaan. Ook alle activiteiten in het kader van het Buurthuis van de Toekomst, zoals het koersballen en de HTM-klaverjasdrive komen voorlopig te vervallen.
Elke donderdagavond zal het algemeen bestuur de balans opmaken en vaststellen of maatregelen aangepast dienen te worden. Voor afstemming en overleg blijft de clubavond op donderdag beschikbaar.