Algemene ledenvergadering 21 november

Op maandag 21 november vindt de zogenaamde jaarvergadering plaats, aanvang 20.30 uur. Naast de jaarverslagen (zowel financieel als algemeen) wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid tijdens het seizoen 2015-2016. Daarnaast dient de begroting voor het seizoen 2016-2017 te worden goedgekeurd. Bij de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur zal in ieder geval afscheid worden genomen van voorzitter Cees Los.

Er ontbreken nog de nodige jaarverslagen vanuit afdelingen/commissies. Deze zo spoedig mogelijk inleveren bij de secretaris.

De bedoeling is dat op zaterdag 12 november de stukken in de commissiekamer worden afgehaald. Leden die zich eerder hebben aangemeld voor de nieuwsbrief ontvangen de stukken per mail.

De komende weken zal via de site op de ledenvergadering worden teruggekomen.