Algemeen jaarverslag nu ook beschikbaar

Eén stuk voor de ledenvergadering van maandag 21 november (aanvang 20.30 uur) ontbrak nog. Inmiddels is het algemeen jaarverslag digitaal naar een groot aantal leden gestuurd. Het verslag is daarnaast tezamen met de andere vergaderstukken af te halen in de multifunctionele ruimte. Overigens zijn alle leden van 16 jaar en ouder maandag welkom op de ledenvergadering.