Afscheid van Ton Koers

Ton is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta Ogier, Buytenparklaan 2 te Zoetermeer. Er is gelegenheid om aldaar afscheid van hem te nemen na telefonisch overleg via 06-55551437.

De crematieplechtigheid vindt op maandag 14 augustus plaats, om 11.45 uur in de aula van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 te Zoetermeer. Na afloop is er een ontvangst in de ontvangkamer van het crematorium.