Afscheid Riccardo Koers

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 29 oktober om 14.45 uur in de grote aula van Yardenhuis Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, alhier.
Na afloop is er gelegenheid tot informeel samenzijn en het delen van herinneringen in de ontvangruimte.
Bloemen kunnen op maandag worden afgegeven bij Yardenhuis Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, alhier.