Aflossing obligatielening kunstgrasveld

In 2011 heeft de Stichting Sportcomplex Erasmusweg (SSE) een obligatielening uitgeschreven voor de aanleg van het kunstgrasveld. In totaal hebben 25 mensen de stichting de helpende hand geboden door deel te nemen aan de obligatielening en op die manier een bedrag van € 53.000 beschikbaar gesteld.

 

In het obligatiereglement is bepaald dat de lening zal worden afgelost in vijf jaarlijkse delen van ieder circa 20% met ingang van 1 september 2016. Aflossing vindt plaats op basis van uitloting, waarbij de uitslag van de trekkingen van de Staatsloterij bepaalt welke obligaties worden afgelost.

 

In het reglement is ook bepaald dat het bestuur van SSE kan besluiten sneller af te lossen. Ook in dat geval vindt de uitloting plaats aan de hand van de uitslag van de trekkingen van de staatsloterij. Het bestuur heeft besloten van de mogelijkheid van versnelde aflossing gebruik te maken en per 31 juli aanstaande zo’n 40% van de obligaties af te lossen. Het gaat daarbij om de obligaties met de eindcijfers 9 (uitslag Staatsloterij van 10 juli 2016), 1 (1 juli 2016), 2 (10 juni 2016) en 0 (10 mei 2016).

 

De houders van de af te lossen obligaties zijn inmiddels hierover apart geïnformeerd.

 

Namens bestuur SSE,

 

Herman Bijmans, penningmeester