Aflossing obligatielening kunstgrasveld

In 2011 heeft de Stichting Sportcomplex Erasmusweg (SSE) een obligatielening uitgeschreven voor de aanleg van het kunstgrasveld. In totaal hebben 25 mensen de stichting de helpende hand geboden door deel te nemen aan de obligatielening en op die manier een bedrag van € 53.000 beschikbaar gesteld.

In het obligatiereglement is bepaald dat de lening zal worden afgelost in vijf jaarlijkse delen van ieder circa 20% met ingang van 1 september 2016. Aflossing vindt plaats op basis van uitloting, waarbij de uitslag van de trekkingen van de Staatsloterij bepaalt welke obligaties worden afgelost.

In het reglement is verder bepaald dat het bestuur van SSE kan besluiten sneller af te lossen. Ook in dat geval vindt de uitloting plaats aan de hand van de  uitslag van de trekkingen van de Staatsloterij.

In 2016 heeft het bestuur van SSE besloten van de mogelijkheid van versnelde aflossing gebruik te maken en per 31 juli 2016 is zo’n 40% van de obligaties afgelost. In 2017 is een volgende 20% van de uitgegeven obligaties afgelost.

Na deze aflossingen waren 20 van de obligaties nog niet afgelost: de obligaties met de nummers eindigend op 4, 5, 7 en 8. Het bestuur van de stichting heeft besloten om ook deze laatste obligaties nu af te lossen en wel per 31 juli 2018.

Met de houders van de per 31 juli 2018 af te lossen obligaties wordt op korte termijn contact opgenomen.

Rest ons als stichting om alle obligatiehouders nogmaals hartelijk te bedanken voor de helpende hand die zij hebben geboden om de realisatie van het kunstgrasveld mogelijk te maken. We zijn er van overtuigd dat we op dit punt mede namens de SV spreken.

Namens bestuur SSE,
Herman Bijmans, penningmeester