Aflossing obligatielening kunstgrasveld

In 2011 heeft de Stichting Sportcomplex Erasmusweg (SSE) een obligatielening uitgeschreven voor de aanleg van het kunstgrasveld. In totaal hebben 25 mensen de stichting de helpende hand geboden door deel te nemen aan de obligatielening en op die manier een bedrag van € 53.000 beschikbaar gesteld.

In het obligatiereglement is bepaald dat de lening zal worden afgelost in vijf jaarlijkse delen van ieder circa 20% met ingang van 1 september 2016. Aflossing vindt plaats op basis van uitloting, waarbij de uitslag van de trekkingen van de Staatsloterij bepaalt welke obligaties worden afgelost.

In het reglement is verder bepaald dat het bestuur van SSE kan besluiten sneller af te lossen. Ook in dat geval vindt de uitloting plaats aan de hand van de uitslag van de trekkingen van de Staatsloterij.

In 2016 heeft het bestuur van SSE besloten van de mogelijkheid van versnelde aflossing gebruik te maken en per 31 juli 2016 is zo’n 40% van de obligaties afgelost. Het ging toen om de obligaties met de eindcijfers 0, 1, 2 en 9.

Onlangs heeft het bestuur van SSE besloten om per 31 juli 2017 een volgende 20% van de oorspronkelijk uitgegeven obligaties af te lossen. Deze keer gaat het om de obligaties met de eindcijfers 6 (trekking Staatsloterij 10 juli 2017) en 3 (trekking Staatloterij 10 juni 2017).

De houders van de per 31 juli 2017 af te lossen obligaties zijn inmiddels hierover apart geïnformeerd.

Namens bestuur SSE,
Herman Bijmans, penningmeester