Aangepast Coronaprotocol sv Erasmus per 14 oktober 2020

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen zijn woensdag 14 oktober om 22:00 uur ingegaan en gelden vooralsnog voor de komende vier weken.

Voor het voetbal en voor sv Erasmus betekent dit op hoofdlijnen:
• Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
• Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training.
Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
• De kantine, kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. Kleedkamer 1 is open voor toiletgebruik.
• Geen publiek toegestaan op ons sportcomplex.

De maatregelen hebben geleid tot de nodige vragen. Hieronder een door de KNVB opgesteld overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen.

Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateurvoetbal?
Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen.

Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu niet gespeeld worden en welke scenario’s zijn er voor het moment dat de competitie weer hervat kan worden?
Er wordt op dit moment gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer kunnen worden hervat. Deze scenario’s worden binnen drie weken verder gecommuniceerd.

Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging?
Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Mogen seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld?
Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort.

Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van het toilet?
Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte. Het toilet in kleedkamer 1 kan benut worden.

Wat is het maximum aantal toegestane trainers/begeleiders voor een jeugdteam?
Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.

Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen/wedstrijden?
Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken?
Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen.

Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen aanwezig zijn.

Wederom doen wij een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Werk mee en houdt de regels in acht. En vergeet het handen wassen en de 1,5 meter afstand niet. Alvast bedankt.

Algemeen bestuur sv Erasmus