29 juni bijeenkomst over mobiel wedstrijdformulier

Volgend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan. In verband hiermee wordt op donderdag 29 juni, aanvang 21.45 uur (dus na de trainingen) een informatieve bijeenkomst gehouden voor wedstrijdsecretarissen, leiders/aanvoerders en clubscheidsrechters. Jullie zullen worden bijgepraat over de consequenties van eerdergenoemd besluit.

De Wedstrijdzaken-app is te downloaden voor iOS en Android. Tijdens het afgelopen seizoen werd de app gebruikt in het zaalvoetbal. De resultaten en de ervaringen van voetballers, kaderleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat de KNVB besloten heeft om al met ingang van het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier. Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit betekent minder administratief werk. Voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd verloren gaat. En na afloop van de wedstrijd is er meer tijd voor de zogenaamde derde helft.

Zoals wij al eerder berichtten zijn ook de digitale spelerspassen onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Hierdoor worden de huidige plastic spelerspassen met ingang van volgend seizoen afgeschaft. Het emailadres van de betrokken speler gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Zonder emailadres zal er niet gevoetbald kunnen worden. Wie nog geen emailadres heeft doorgegeven of denkt dat de vereniging over een oud adres beschikt, wordt gevraagd het emailadres te mailen naar h.v.vliet@casema.nl.