sv Erasmus

Oud-lid Richard (Rick) Horváth overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat ons oud-lid Rick Horváth op 62-jarige leeftijd is overleden. Eerder dit jaar werd duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek was. Aan die ongelijke strijd kwam op 16 november een einde. Vanaf zijn jeugd heeft hij bij GDS gevoetbald. In het begin van de zeventiger jaren...

Ledenvergadering belangrijk!

De algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen sv Erasmus. De bevoegdheden die de algemene ledenvergadering toekomen, zijn geregeld in de statuten. Wettelijk is bepaald dat de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet plaatsvinden. Dat boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Tijdens de...

Stukken ledenvergadering

De stukken voor de op maandag 20 november te houden algemene ledenvergadering (aanvang 20.30 uur) zijn een week geleden zoveel mogelijk per email toegezonden aan de leden van 16 jaar en ouder. Niet ontvangen? stuur dan je emailadres naar h.v.vliet@casema.nl  Je ontvangt dan een complete set. Daarnaast zijn de stukken...

Haagse Norm, ook bij sv Erasmus

Het afgelopen seizoen zijn verenigingen in Den Haag met elkaar in gesprek gegaan om samen te komen tot de Haagse Norm. sv Erasmus heeft ook daaraan deelgenomen. Uitgangspunt is samen te werken aan sportiviteit en respect op en rond de velden. Vanuit verenigingen werd de wens geuit om met elkaar...